Dyrektor Domu Kultury „Uśmiech”

ogłasza

„VII Konkurs Wokalny Piosenki o Mamie

 REGULAMIN KONKURSU

 1. Temat:  „Piosenka o Mamie” –  jako wyraz miłości, podziękowania i szacunku.
 2. Cele:
 • prezentacja umiejętności wokalnych
 • promowanie aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży        
 • umacnianie więzi rodzinnych                                                                         
 • budzenie wiary we własne siły i talent
 1. Uczestnicy konkursu:
 • Dzieci i młodzież z Gminy Ożarów Mazowiecki (tylko amatorzy) 
 • Konkurs zostanie przeprowadzony w kategorii solistów i duetów w trzech grupach wiekowych: 
 • dzieci w wieku przedszkolnym
 • 7-9 lat                
 • 10-14 lat
 1. Warunki uczestnictwa:
 • Każdy uczestnik przygotowuje jeden utwór w języku polskim.
 • Maksymalny czas występu 5 minut.                                                           
 • Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do organizatora wypełnionej karty zgłoszenia (wzór w załączeniu) w terminie do 4 maja 2023r.
 • Zgłoszenia można dokonać:
 • elektronicznie e-mail: bronisze@dkusmiech.eu
 • pocztą (liczy się data wpływu)
 • osobiście w sekretariacie Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Broniszach, ul. Przyparkowa 15 (od poniedziałku do piątku w godz.12:00 – 20:00)                                                    
 • Podczas występu uczestnik może korzystać z własnego podkładu muzycznego na nośnikach: płycie CD, pendrive lub akompaniamentu „na żywo” na własnym instrumencie muzycznym
 • Organizator zapewnia nagłośnienie                                                
 • Po zgłoszeniu się do konkursu uczestnik nie ma możliwości zmiany repertuaru.
 1. Kryteria oceny:

Oceny dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu wg poniższych kryteriów:

 • dobór repertuaru                             .
 • umiejętności wokalne                                                              .
 • pomysłowość i prezentacja
 • ogólny wyraz artystyczny

Utwór musi być zaśpiewany z pamięci z podkładem muzycznym (płyta, pendrive) lub z akompaniamentem własnym.

 1. Terminy:
 • Termin przesłuchania – 8 maja 2023r. (poniedziałek) rozpoczęcie o godz. 17:30 (przesłuchania odbędą się w Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Broniszach, ul. Przyparkowa 15) Harmonogram przesłuchań będzie dostępny na stronach www.dkusmiech.eu, www.facebook.com/dkusmiech/ oraz w sekretariacie Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Broniszach, ul. Przyparkowa 15 od dnia 5 maja 2023r.
 • Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem i dla zapewnienia płynności prezentacji o punktualne przybycie                                             
 • Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych o wynikach zostaną poinformowani telefonicznie                                                                                              
 • Wręczenie nagród laureatom oraz prezentacje sceniczne osób nagrodzonych odbędą się podczas „Majówki dla małych i dużych” w Broniszach w dniu 14 maja 2023r.
 • Nagrody nie odebrane w dniu 14.05.2023r będą do odbioru w Filii Domu Kultury „Uśmiech” ul. Przyparkowa 15 w terminie do 31 maja 2023. Po tym okresie zostaną przekazane na cele charytatywne.
 • Uczestnicy konkursu (podobnie jak na przesłuchaniach) korzystają z własnego podkładu muzycznego na nośnikach: płycie CD, pendrive lub akompaniamentu „na żywo” na własnym instrumencie muzycznym
 1. Nagrody:                                
 • Komisja Konkursowa przyzna nagrody za I, II, III miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych                                                          
 • Organizator dopuszcza przyznanie nagród ex aequo oraz wyróżnień

8.Prawa Organizatora:

 • Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej www.dkusmiech.eu        
 • Złamanie ustaleń Regulaminu konkursu przez uczestnika skutkuje wykluczeniem z udziału w konkursie                                                                                         
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na prawo Organizatora do wykorzystania i przetwarzania danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu (Karta zgłoszenia) w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu, zdjęć i nagrań filmów z występów uczestników, w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Domu Kultury „Uśmiech”.                                                                                                                                  
 • Uczestnicy konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych, publikację zdjęć i nagrań z ich udziałem na potrzeby konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. 2016r. poz. 922).        
 • Wszelkie pytania w sprawie konkursu proszę kierować pod nr tel. 510-284-79 lub na e-mail: bronisze@dkusmiech.eu

 

Załączniki:   Karta zgłoszenia udziału do konkursu wokalnego piosenki o mamie 2023 (.pdf)

 

 

                                                                                                                          /-/ Krzysztof Jabłoński

                                                                                                                                       Dyrektor

                                                                                                                         Domu Kultury „Uśmiech”