Regulaminy i Instrukcje

Regulaminy i instrukcje:

01_Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

02. Instrukcja_założenia konta i dokonywania opłat w strefazajec.pl

03 Regulamin_zajęć_2021/22

o4 Regulamin wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych organizowanych przez Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

W celu usprawnienia procesu rekrutacji i organizacji pierwszego dnia zajęć, zachęcamy Państwa do wydrukowania i podpisania zamieszczonych niżej oświadczeń i zgód. Podpisane dokumenty należy oddać instruktorowi lub pracownikowi Domu Kultury lub Filii przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. 

Wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników zajęć >>>pobierz<<<

Wypełniają dorośli uczestnicy zajęć >>>pobierz<<<