Wesołe Wdówki

WESOŁE WDÓWKI

Zespół wokalny „Wesołe Wdówki” powstał jesienią 2008roku.Działa przy Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie.

Głównym celem powołania zespołu było stworzenie ludziom w wieku emerytalnym i nie tylko, możliwości ich wzajemnych kontaktów, rozwijanie nowych i odnawianie dawnych zainteresowań.

Zespół występuje na lokalnych festynach, dożynkach oraz imprezach okolicznościowych. Bierze udział w przeglądach i festiwalach twórczości artystycznej seniorów, zdobywając wyróżnienia.