Centrum Inicjatyw Społecznych

Szkoła rodzenia to cykl zajęć w ramach „Programu polityki zdrowotnej Gminy Ożarów Mazowiecki przygotowującego przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka”. Program realizowany jest w Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” w Ożarowie

Gry bitewne – ich pierwowzorem były gry sztabowe, prowadzone w formie odtworzeń bitew z epoki ćwiczenia oficerów pruskiego sztabu dowodzenia.   Od lat mamy ich żywiołowy rozwój – od gier