Chór pod kierownictwem Mariusza Latka powstał w 2006 roku. Wykonuje głównie utwory a cappella różnych epok – od renesansu po muzykę współczesną, sięgając po dzieła polskich i zagranicznych kompozytorów.

            W 2011 roku, z okazji 400. rocznicy śmierci Tomása Luisa de Victorii zespół przygotował projekt „Muzyka hiszpańska w liturgii”. Przy współpracy z Instytutem Cervantesa w Warszawie i innymi ośrodkami doszło do cyklu koncertów wzbogaconych obrazem multimedialnym. W 2013 roku chór uczestniczył w koncercie dyplomowym studenta UMFC Mateusza Gałuszki (klasa dyrygowania prof. Andrzeja Banasiewicza), wykonując Missa Sancti Nicolai Haydna, zaś rok później wziął udział w projekcie a cappella Crux fidelis w ramach przewodu doktorskiego Mariusza Latka. Koncert ten został utrwalony na płycie CD.

            Zespół występuje także w projektach z orkiestrami.W 2013 roku z Bytomską Orkiestrą Gorczyckiego wykonał Missa Sancti Nicolai Haydna, w 2014 z Orkiestrą Sinfonia Viva – Requiem Gabriela Fauré. W 2015 roku wraz z zespołem muzyki dawnej Collegium Musicum Varsoviensis zespół zaprezentował Missa Solennis In Honorem Sancti Cajetani Simona Ferdinanda Lechleitnera – nieznanego austriackiego kompozytora działającego w Polsce w pierwszej połowie XVIII w. Projekt ten odbył się przy współpracy z Austriackim Forum Kultury. W tym samym roku zespół zaśpiewał Requiem Johna Ruttera. W 2016 roku, na zakończenie I Festiwalu Polskiej Muzyki Dawnej chór prawykonał – po 250 latach od powstania – utwór Exultate jubilate Simona Ferdinanda Lechleitnera.

            W ciągu 17 lat swego istnienia Chór Kameralny Ab Imo Pectore dał prawie 200 koncertów i uczestniczył w 20 konkursach i festiwalach chóralnych, zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. Niektóre sukcesy chóru to m.in.: Złoty Dyplom i 1. miejsce  w kategorii chórów kameralnych na IX Międzynarodowym Festiwalu Rybnicka Jesień Chóralna im. Henryka Mikołaja Góreckiego (2015), Grand Prix oraz nagroda indywidualna dla dyrygenta zespołu na III Ogólnopolskim Festiwalu Wielkanocnej Pieśni Chóralnej w Sopocie (2016), jak również Złoty Dyplom na XXVIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumi (2016) czy Złoty Dyplom w kategorii chórów mieszanych na VIII Ogólnopolskim Konkursie Pasyjnym w Bydgoszczy (2017).

            W 2017 r. Chór Ab Imo Pectore pod dyrekcją Mariusza Latka wystąpił w koncercie z okazji 40-lecia Katedry Dyrygentury Chóralnej UMFC. W 2019 roku Chór Ab Imo Pectore wykonał Vesperaeso lennes de confessore KV 339 Wolfganga Amadeusza Mozarta wraz z Orkiestrą Kameralną Filharmonii Narodowej natomiast w 2023 roku również z Filharmonią Glorię RV 589 Antonia Vivaldiego Od 2020 zespół uczestniczy w Koncertach pasyjnych w Bazylice ś.w. Krzyża w Warszawie. W 2022 roku zespół wykonał w tejże Bazylice po raz pierwszy utwór Ecce lignum crucis Piotra Grinholca napisanego specjalnie dla chóru. Natomiast na wiosnę 2023 roku Chór kameralny Ab Imo Pectore po raz pierwszy dał koncert w Światynii Opatrzności Bożej w Wilanowie.

Mariusz Latek

            Dyrygent, śpiewak, organista. 

              Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). W 2007 r. ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (2010). W 2014 r. obronił rozprawę doktorską z dyrygentury na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

            Śpiewał (jako tenor) w Chórze Teatru Wielkiego–Opery Narodowej w Warszawie, był członkiem chóru Sacri Concentus prowadzonego przez  Bogdana Golę, śpiewał w chórze kameralnym Sine Nomine pod dyrekcją Marka Toporowskiego, współpracował z Teatrem Muzycznym Roma. Obecnie jest artystą Chóru Filharmonii Narodowej.

            W latach 1999–2006 prowadził chór Misericordia, działający przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim. W 2006 r. założył Chór Kameralny Ab Imo Pectore, wykonujący głównie utwory a cappella różnych epok – od renesansu po muzykę współczesną. Zespół potwierdza swój poziom artystyczny osiągnięciami na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach muzyki chóralnej. W 2012 r. Mariusz Latek poprowadził  warsztaty chóralne dla chórów polonijnych z Litwy, Łotwy, Rosji, Ukrainy i Niemiec. Ich zwieńczeniem stał się znakomicie przyjęty cykl koncertów na Mazowszu z udziałem 250 chórzystów.

            W 2016 r. artysta otrzymał nagrodę dla najlepszego dyrygenta III Ogólnopolskiego Festiwalu Wielkanocnej Pieśni Chóralnej w Sopocie (2016). W 2017 r. został zaproszony wraz z Chórem Kameralnym Ab Imo Pectore do udziału w koncercie z okazji 40-lecia Katedry Dyrygentury Chóralnej UMFC. Również w roku 2017 zadyrygował Orkiestrą Kameralną Filharmonii Narodowej w Sanktuarium Świętej Rodziny w Miedniewicach z okazji obchodów 250-lecia koronacji cudownego obrazu Świętej Rodziny. 

            Jako dyrygent współpracuje także z orkiestrami, m.in. z Bytomską Orkiestrą Gorczyckiego czy Orkiestrą Sinfonia Viva. Od  2016 r. regularnie dyryguje Orkiestrą Kameralną Filharmonii Narodowej z udziałem takich solistów, jak m.in. wybitna skrzypaczka Maria Machowska oraz wybitnym wiolonczelistą Marcinem Zdunikiem. Dyrygent od lat uczestniczy w jury w konkursach chóralnych.

            Artysta jest pomysłodawcą i dyrektorem odbywającego się w Ożarowie Mazowieckim Festiwalu Polskiej Muzyki Dawnej (prawykonania dzieł m.in. Simona Ferdinanda Lechleitnera, Leopolda Pycha, Justa Caspara, Policki, Oliva).