Filia w Broniszach

Filia w Broniszach działa od 1 stycznia 2013r.
Powołana została Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI/239/12 z dnia 11.10.2012r
adres:
ul Przyparkowa 15 w Broniszach
dane kontaktowe: tel. 510 284 791, email bronisze@dkusmiech.eu

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku 12.00 – 20.00
w okresie szkolnych ferii zimowych oraz wakacji w godz. 8.00 – 16.00

Kierownik Filii: Agnieszka Kowalska tel. 517 751 448