Aktualności

Deklaracja dostępności Dom Kultury Uśmiech zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów

Strona jest w przebudowie. Więcej informacji o bieżących wydarzeniach organizowanych przez Dom Kultury Uśmiech można znaleźć na profilu facebook facebook.com/dkusmiech