Zarządzenie nr 14/2020

Dotyczy: przerwy w prowadzeniu zajęć tanecznych, akrobatycznych i baletowych w Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie przy ul. Fabrycznej 15 oraz Zespołu Ludowego „Ożarowiacy” w okresie od 16.10.2020 do 30.10.2020

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i związanych z nim wszystkich obowiązujących restrykcji i wytycznych, zarządza się co następuje:

§ 1

W okresie od 16 października 2020 roku do 30 października 2020 roku, w związku ze zwiększoną zachorowalnością w danym rejonie, wprowadza się przerwę w prowadzeniu zajęć, w których nie można zachować dystansu, tj. tanecznych, akrobatycznych, baletowych w Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie.

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

                                                                                                                                  Dyrektor

                                                                                                                         Krzysztof Jabłoński