Ożarów Mazowiecki, 26.10.2020 r.

 

Zarządzenie nr 16/2020

Dotyczy: zawieszenia zajęć tanecznych w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 165 oraz w Filii w Józefowie przy ul. Fabrycznej 15 od 26.10.2020 roku do odwołania

W związku z wejściem z życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020r. zmieniającego Rozporządzenie
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (§1 pkt 8 a), ustala się, że:

§ 1

Od dnia 26.10.2020 roku do odwołania zawiesza się prowadzenie zajęć tanecznych w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 165 oraz w Filii w Józefowie przy ul. Fabrycznej 15

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                          Krzysztof Jabłoński
                                                                                                                                   Dyrektor
                                                                                                                       Domu Kultury Uśmiech