KOMUNIKAT nr 4

Dyrektora Domu Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 listopada 2020 roku

 W związku z ogłoszeniem przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów nowych zasad bezpieczeństwa związanych m. in. z zamknięciem placówek kultury (domów kultury) od 07.11.2020 roku do 29.11.2020 roku, informuję:

  1. o zawieszeniu prowadzenia zajęć stacjonarnych w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 165, Filii w Józefowie przy ul. Fabrycznej 15, Filii w Broniszach przy ul. Przyparkowej 15 oraz w Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 292
  2. o wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów w w/w placówkach (nie dotyczy Biletu Metropolitarnego- w budynku może przebywać tylko 1 osoba)
  3. że pracownicy Domu Kultury wykonywać będą pracę w systemie pracy zdalnej oraz pełniąc dyżury w w/w placówkach
  4. o zapewnieniu możliwości kontaktu telefonicznego i za pomocą poczty elektronicznej, w godzinach pracy; tj:

 

– Dom Kultury „Uśmiech” (tel. 22 722-14-45)

e-mail: sekretariat@dkusmiech.eu

poniedziałek-piątek   8.00-16.00

 

Filia Domu Kultury w Broniszach (tel. 510-284-791)

e-mail: bronisze@dkusmiech.eu)

 

9.11.2020-13.11.2020 (poniedziałek-piątek)      12.00-20.00

16.11.2020-20.11.2020 (poniedziałek piątek)    8.00-16.00

23.11.2020-27.11.2020 (poniedziałek piątek)    8.00-16.00

 

– Filia w Józefowie (tel. 22 722-50-08)

e-mail: filiajozefow@dkusmiech.eu

poniedziałek-piątek  8.00-16.00

 

– Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” (tel. 22-292-61-61)

e-mail: cis@ozarow-mazowiecki.pl

poniedziałek-wtorek   9.30-17.30

środa                         11.30-19.30

czwartek-piątek          9.30-17.30

 

Wskazane w Komunikacie ograniczenia pracy Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim obowiązują od dnia 07.11.2020 roku do dnia 29.11.2020 roku

 

                                                                                                                                /-/  Dyrektor

                                                                                                                     Domu Kultury „Uśmiech”

                                                                                                                           Krzysztof Jabłoński

Ożarów Mazowiecki, 05.11.2020 r.

 

                              

Zarządzenie nr 19/2020

 

Dotyczy: zmian w funkcjonowaniu Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 165 w Ożarowie Mazowieckim, Filii Domu Kultury w Józefowie przy ul. Fabrycznej 15, Filii Domu Kultury w Broniszach przy ul. Przyparkowej 15 oraz Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 292 w okresie od 07.11.2020 do 29.11.2020 roku

 

  • 1

Od dnia 07.11.2020 roku do 29.11.2020 roku wprowadza się następujące godziny pracy dla Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 165 i Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie przy ul. Fabrycznej 15:

poniedziałek – piątek                    8.00-16.00

sobota-niedziela                             nieczynne

 

  • 2

Od dnia 07.11.2020 roku do 29.11.2020 roku wprowadza się następujące godziny pracy dla Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Broniszach przy ul. Przyparkowej 15:

 

Data/dzień Godzina
07.11-08.11           (sobota-niedziela) nieczynne
09.11-13.11           (poniedziałek-piątek) 12.00-20.00
14.11-15.11           (sobota-niedziela) nieczynne
16.11-20.11           (poniedziałek-piątek) 8.00-16.00
21.11-22.11           (sobota-niedziela) nieczynne
23.11-27.11          (poniedziałek-piątek) 8.00-16.00
28.11-29.11           (sobota-niedziela) nieczynne

 

  • 3

Od dnia 07.11.2020 roku do 29.11.2020 roku wprowadza się następujące godziny pracy dla Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 292:

 

poniedziałek-wtorek                       9.30-17.30

środa                                                 11.30-19.30

czwartek-piątek                               9.30-17.30 

sobota-niedziela                               nieczynne

­                                                                                                     

                                                                    

  • 4

Zarządzenie wchodzi w życie od 07.11.2020 roku.

 

Ożarów Mazowiecki, 05.11.2020 r.                            

 

Zarządzenie Dyrektora nr 18/2020

Dotyczy: zawieszenia zajęć stacjonarnych w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 165 oraz w Filii w Józefowie przy ul. Fabrycznej 15, Filii w Broniszach przy ul. Przyparkowej 15 oraz w Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 292 od 07.11.2020 roku do 29.11.2020 roku.

                  

  • 1

W związku z ogłoszeniem przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów nowych zasad bezpieczeństwa i zamknięciem placówek kultury (m.in. domów kultury), od 07.11.2020 roku zawiesza się do 29.11.2020 prowadzenie zajęć stacjonarnych w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim i Filiach w Broniszach i Józefowie oraz w Centrum Inicjatyw Społecznych.

 

                                                           

  • 2

  Zarządzenie wchodzi w życie od 07.11.2020 roku.