KOMUNIKAT nr 5

Dyrektora Domu Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 27 listopada 2020 roku

 

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zostały przedłużone do 27 grudnia 2020 roku, ograniczenia w działalności  instytucji kultury (m. in. zamknięcie domów kultury). W związku z tym, informuję:

  1. o przedłużeniu zawieszenia prowadzenia zajęć stacjonarnych w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 165, Filii w Józefowie przy ul. Fabrycznej 15, Filii w Broniszach przy ul. Przyparkowej 15 oraz w Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 292
  2. o wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów w w/w placówkach (nie dotyczy Biletu Metropolitarnego – w budynku może przebywać tylko 1 osoba)
  3. że pracownicy Domu Kultury wykonywać będą pracę w systemie pracy zdalnej oraz pełniąc dyżury w w/w placówkach
  4. o zapewnieniu możliwości kontaktu telefonicznego i za pomocą poczty elektronicznej, w godzinach pracy; tj.:

 

– Dom Kultury „Uśmiech” (tel. 22 722-14-45)

e-mail: sekretariat@dkusmiech.eu

poniedziałek-piątek   8.00-16.00

 

Filia Domu Kultury w Broniszach (tel. 510-284-791)

e-mail: bronisze@dkusmiech.eu)

poniedziałek-piątek   8.00-16.00

 

– Filia w Józefowie (tel. 22 722-50-08)

e-mail: filiajozefow@dkusmiech.eu

poniedziałek-piątek  8.00-16.00

 

– Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” (tel. 22-292-61-61)

e-mail: cis@ozarow-mazowiecki.pl

poniedziałek-wtorek   9.30-17.30

środa                         11.30-19.30

czwartek-piątek          9.30-17.30

 

Wskazane w Komunikacie ograniczenia pracy Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim obowiązują od dnia 30.11.2020 roku do dnia 27.12.2020 roku

 

                                                                                                                                              /-/  Dyrektor

                                                                                                                                   Domu Kultury „Uśmiech”

                                                                                                                                        Krzysztof Jabłoński