Rozpoczynamy zapisy na zajęcia z Projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych w ramach projektu Sieć na kulturę w podregionie warszawskim zachodnim.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat. Zajęcia będą odbywać się online we wtorki i czwartki w godz. 17.30-19.00 za pomocą aplikacji MS TEAMS. Rozpoczynamy 18 marca. (termin przesunięty  z 2 marca)

Zapisów należy dokonać przez serwis strefazajec.pl (link do zapisów poniżej)

https://www.strefazajec.pl/course/view/id/26368

Zapisujący zobowiązani są do zapoznania się i podpisania deklaracji i oświadczenia dostępnego poniżej.

Uczestnicy do 13 lat (podpisują rodzice/opiekunowie)

Deklaracja_poniżej 13 r.ż.

Oświadczenie_poniżej 13 r.ż.

Uczestnicy od 14 do 18 lat (podpisują osobiście uczestnicy kursu)

Deklaracja_powyżej 13 r.ż.

Oświadczenie_powyżej 13 r.ż.

Podpisane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Domu Kultury Uśmiech ul. Poznańska 165. Można wrzucić je do wrzutni przy głównym wejściu do budynku.  Po dostarczeniu prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów osoba zapisana przeniesiona zostaje z listy rezerwowej na listę uczestników zakwalifikowanych do kursu. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapis potwierdzony zostanie mailowo.

Gdyby ktoś z Państwa miał dodatkowe pytania proszę przesyłać je na adres p.krupa@dkusmiech.eu