Dyrektor Domu Kultury „Uśmiech” 

Informuje, iż nie wyrażał zgody jakimkolwiek podmiotom czy osobom fizycznym, przy zbiórkach pieniędzy, na powoływanie się i udział Naszej Instytucji.

 

   /-/

                                Krzysztof Jabłoński

                                        Dyrektor Domu Kultury