Szkoła rodzenia to cykl zajęć w ramach „Programu polityki zdrowotnej Gminy Ożarów Mazowiecki przygotowującego przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka”. Program realizowany jest w Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 292.

Program obejmuje zajęcia edukacyjne: teorię i praktykę, dla przyszłych mam i ojców. Jeden cykl składa się będzie z 5 grupowych spotkań, każde trwające ok. 3 godz. – w poniedziałki od godz. 17.30.

Do programu kwalifikują się kobiety – mieszkanki Gminy Ożarów Mazowiecki – w ciąży fizjologicznej po 25 tygodniu, posiadające zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach (teoretycznych i praktycznych) szkoły rodzenia oraz ojcowie dzieci – mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki, deklarujący podjęcie cyklu edukacyjno-praktycznego przygotowującego do prawidłowego przebiegu ciąży, aktywnego porodu i połogu ich partnerek oraz właściwej i sprawnej opieki nad niemowlęciem.

Pierwszeństwo mają osoby spodziewające się pierwszego dziecka.

Warunkiem uczestnictwa jest zamieszkanie na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (w przypadku osób niezameldowanych – zaświadczenie o rozliczaniu podatku w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Ożarów Mazowiecki) oraz zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach szkoły rodzenia i ćwiczeniach w ramach zajęć.

Zajęcia odbywają się stacjonarnie, bądź w formie on-line.

Dodatkowych informacji udziela: Anna Fedoryk, Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, tel. 22 731 32 57, a.fedoryk@ozarow-mazowiecki.pl

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z BUDŻETU GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI

Program warsztatów

Pierwsze spotkanie

 • Plan porodu,
 • Przygotowanie walizki do porodu:

– rzeczy dla mamy + karta ciąży,

– rzeczy dla dziecka,

 • Kiedy jechać do porodu?
 • Wybór szpitala,
 • Aktywność fizyczna.

 Drugie spotkanie – Poród

 • Pierwsze symptomy,
 • Emocje a hormony,
 • Rola osoby towarzyszącej,
 • Przygotowanie do porodu,
 • Przebieg porodu,
 • Ćwiczenia wspomagające poród,
 • Nauka oddychania, pozycje,
 • Sposoby łagodzenia bólu.

 Trzecie spotkanie – Karmienie piersią

 • Karmienie piersią,
 • Ćwiczenie pozycji do karmienia piersią oraz butelką,
 • Leki w laktacji,
 • Dieta matki karmiącej,
 • Liczenie przyrostów,
 • Kiedy dziecko się najada,
 • Odciąganie pokarmu,
 • Pielęgnacja piersi,
 • Karmienie butelką,
 • Odbijanie.

 Czwarte spotkanie – Noworodek

 • Opieka i pielęgnacja noworodka,
 • Kąpiel,
 • Przewijanie,
 • Prawidłowe noszenie,
 • Układanie w łóżeczku,
 • Szczepienia,
 • Żółtaczka noworodkowa

 Piąte spotkanie – Czas połogu

 • Co to jest połóg,
 • Pierwsze chwile z dzieckiem,
 • Opieka po porodzie,
 • Organizacja życia po porodzie,
 • Zagadnienia prawne związane z rodzicielstwem,
 • Seksualność i płodność po porodzie,
 • Antykoncepcja w czasie laktacji,
 • Zmiany hormonalne i fizyczne kobiety w połogu,
 • Aktywność po porodzie,
 • Baby blues,
 • Depresja poporodowa,
 • Gdzie szukać pomocy?

Zapraszamy do kontaktu:

 renata.makowska@vp.pl

tel. 669-757-190

Mgr Renata Makowska

Mgr położnictwa (WUM) oraz mgr pedagogiki specjalnej (WSPS), pracuje w warszawskich szpitalach specjalistycznych – Centrum Medyczne „Żelazna” oraz Instytucie Matki i Dziecka. Od kilku lat jest wykładowcą w szkołach rodzenia. Ponadto jest Certyfikowanym Doradcą Laktacyjnym, odbywającym również poporodowe wizyty patronażowe w domu rodziców. Posiada także wieloletnie doświadczenie w pracy z noworodkami i wcześniakami.

 Osiągnięcia:

 • dyplom magistra położnictwa (WUM) (2015r.)
 • dyplom magistra pedagogiki specjalnej (APS)
 • kurs instruktorów szkoły rodzenia (Fundacja “Rodzić  po Ludzku”)
 • kurs masażu dziecięcego (FRpl)
 • kurs Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego -554/16 (Fundacja Twórczych Kobiet)
 • specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego (2017 r.)
 • kurs terapeuty uroginekologicznego

– PTGU fizjoterapia uroginekologiczna (2021 r.)

 • kurs hypnoporodu (2021 r.)

Prywatnie Pani Renata jest mamą dorosłego już mężczyzny, dzięki czemu wszystkie teorie w stu procentach sprawdziła w praktyce. 🙂