Wyniki Konkursu Wokalnego “Piosenki o Mamie”
 
W dniu 7 maja 2022r. w Filii Domu Kultury “Uśmiech” w Broniszach odbyły się przesłuchania do VI Wokalnego Konkursu “Piosenki o Mamie”. 
Zgłosiły się 23 osoby: 9 solistów i 7 duetów.
Komisja Konkursowa w składzie: Małgorzata Wojciechowska i Paulina Gładkowska, przyznała następujące nagrody:
 
– w kategorii 3 – 6 lat soliści
I msc Zofia Centkowska
II msc Franciszek Góraj
wyróżnienie:
Gabriela Sałek, Anna Cierpiałek, Marcelina Włodarczyk
 
– w kategorii 3 – 6 lat duety
I msc Paweł Krystosiak i Maja Stańczyk
II msc Szymon Bartocha i Jan Danieluk
III msc Zofia Korytkowska i Antoni Bicz
 
– w kategorii 7 – 9 lat soliści
wyróżnienie Zofia Jabłońska
 
– w kategorii 7 – 9 lat duety
I msc Julia Żukowska i Helena Zielińska
 
– w kategorii 10 13 lat soliści
II msc Emilia Osińska
 
– w kategorii 10 – 13 lat duety
wyróżnienie Urszula Dziklińska i Zofia Tyniec
 
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do kolejnej edycji za rok. Laureaci wystąpią podczas “Majówki dla małych i dużych” w Broniszach 15 maja, a następnie 22 maja w Ołtarzewie.