Dyrektor Domu Kultury Uśmiech ogłasza nabór instruktorów (również firm) do prowadzenia zajęć artystycznych, ruchowych, edukacyjnych, muzycznych w roku kulturalnym 2022/23.

W szczególności poszukujemy instruktorów:

 • majsterkowania
 • programowania
 • eksperymentów fizyczno-chemicznych
 • muzycznych – emisja głosu
 • muzycznych – nauka gry na instrumentach
 • komputerowych
 • innych działań artystycznych

Od kandydatów oczekujemy

 • dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • umiejętności pracy z różnymi grupami wiekowymi,
 • doświadczenia w pracy w instytucjach kultury,

Oferujemy

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Różne formy zatrudnienia

Wymagane dokumenty

 • CV
 • Opis proponowanych zajęć
 • Dokument potwierdzający doświadczenie zawodowe

Termin i miejsce składania ofert

Zgłoszenia proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@dkusmiech.eu do dnia  z adnotacją: instruktor zajęć. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty. Dodatkowe informacje tel. 22 722 14 45.