Bezpłatne 4-godzinne warsztaty „I Ty możesz wystąpić na scenie”

odbędą się w Domu Kultury „Uśmiech, ul. Poznańska 165, Ożarów Mazowiecki

 dn. 18 listopada w godzinach 16.00-20.00

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY POD NUMEREM TELEFONU: 22 722 14 45

WAŻNE! Możesz wziąć udział, nawet jeśli nie startujesz w konkursie „Muzyczny Smok”.

Warsztaty poprowadzi Magdalena Iwoła:

Absolwentka wydziału Wokalno-Aktorskiego oraz Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Od blisko ośmiu lat współpracuje z Fundacją Fabryka Muzyki, prowadząc zajęcia indywidualne oraz grupowe z emisji głosu, dykcji, śpiewu klasycznego i estradowego oraz gry na instrumentach. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie prowadzenia warsztatów muzycznych i aktorskich. Współtworzy grupę sceniczną o profilu kabaretowym Opera improwizowana.

Projekty muzyczne:

Udział w produkcji Sen nocy letniej realizowanej na scenie kameralnej Teatru Wielkiego Opery Narodowej (2012).

Rodelina G. F. Händla – wykonanie koncertowe, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie (2015).

Rodelinda G. F. Händla – partia Eduige, Teatr Collegium Nobilium we współpracy
z Akademią Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (2015).