Protokół z rozstrzygnięcia “VIII Konkursu Wokalnego Piosenki o Mamie” zorganizowanego przez Dom kultury “Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim Filia w Broniszach.

Jury w składzie:

  1. Magdalena Iwoła- Przewodnicząca
  2. Władysław Bernaciak
  3. Jacek Adamiec
  4. Ryszard Dobosz
  5. Waldemar Dąbrowski

Po przesłuchaniu 19 uczestników, w trzech kategoriach wiekowych, przyznało następujące nagrody:

w kategorii duety:

Wyróżnienie: Franciszek Góraj i Hubert Pyrc

w kategorii przedszkolaków 3-6 lat:

I MIEJSCE: Mia Hipsz

II MIEJSCE: Gabriela Sałek

III MIEJSCE: Krystian Sieczkowski

w kategorii 7-9 lat

I MIEJSCE:ex aequo- Weronika Kosior i Julia Hołdak

II MIEJSCE: Igor Watkowski

III MIEJSCE: ex aequo-Filip Wiewióra i Hanna Wawrzyniak

wyróżnienie: Pola Czerwińska

 

w kategorii 10-14 lat

I MIEJSCE: Wiktoria Kowalska